Strona Miasta Milanówek: www.milanowek.pl
 > Oferty pracy
Oferty pracy
 

 kwestionariusz osobowy.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-02-02 13:05:37 | Data modyfikacji: 2015-02-02 13:08:50.
 

 oświadczenie 1.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-02-02 13:06:04 | Data modyfikacji: 2015-02-02 13:09:23.
 

 oświadczenie 2.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-02-02 13:06:26 | Data modyfikacji: 2015-02-02 13:10:20.
 

 OFERTA PRACY NR 1-2015 Z DNIA 02.02.2015 r..pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-02-02 13:28:15.
 

 lista kandydatów na stanowisko - Strażnik Miejski.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-02-13 13:33:03.
 

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2015.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-02-24 14:09:56.
 

 OFERTA PRACY 2-2015 z dn.17.04.2015.docx

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-04-17 14:36:21.
 

 Kwestionariusz osobowy.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-04-17 14:39:27.
 

 Oświadczenie 1.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-04-17 14:40:06.
 

 Oświadczenie 2.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-04-17 14:40:41.
 

 lista kandydatów na stanowisko- Zastępca Komendanta.docx

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-04-28 14:50:44.
 

 OFERTA PRACY 3-2015 z dn. 27.04.2015.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-05-04 15:09:52.
 

 Kwestionariusz osobowy oferta pracy 3-2015.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-05-04 15:10:14.
 

 Oświadczenie 1 oferta pracy 3-2015.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-05-04 15:10:44.
 

 OFERTA PRACY 3-2015-1 z dn. 27.04.2015.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-05-04 15:34:53.
 

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-05-04 15:38:34.
 

 Oświadczenie 2 oferta pracy 3-2015.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-05-04 15:51:26.
 

 Przedłużenie oferty.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-05-05 12:30:41.
 

 Unieważnienie konkursu.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-05-12 15:32:56.
 

 Wyniki zastępca.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-05-12 15:33:45.
 

 OFERTA PRACY 4-2015 z dn 02.06 2015.docx

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-06-02 13:56:02.
 

 Kwestionariusz osobowy oferta pracy 4-2015.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-06-02 13:56:57.
 

 Oświadczenie 2 oferta pracy 4-2015.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-06-02 13:58:29.
 

 Oświadczenie 1 oferta pracy 4-2015 (1).doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-06-03 17:11:43.
 

 OFERTA PRACY 5-2015.docx

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-10-02 13:53:34.
 

 Kwestionariusz osobowy Oferta 5-2015.docx

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-10-02 13:54:54.
 

 Oświadczenie 1 Oferta 5-2015.docx

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-10-02 13:55:30.

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-10-02 13:59:19.
 

 Lista kandydatów- samodzielny referent.docx

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:25:20.
 

 Wyniki samodzielny referent.docx

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-11-02 11:53:48.
 

 OFERTA PRACY 6-2015.docx

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-11-02 11:55:45.
 

 Kwestionariusz osobowy Oferta 6-2015.docx

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-11-02 11:56:28.
 

 Oświadczenie 1 Oferta 6-2015.docx

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-11-02 11:57:05.
 

 Oświadczenie 2 Oferta 6-2015.docx

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-11-02 11:58:05.
 

 Lista kandydatów- samodzielny referent-oferta 6.docx

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-11-20 13:55:55.
 

 Sprostowanie.docx

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-11-27 12:18:23.
 

 Wynik naboru- oferta 6-2015.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-12-29 11:25:40.
Data wprowadzenia: 2015-12-29 11:25:40
Opublikowane przez: test test
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Miasto Milanówek
Kościuszki 45
05-822 Milanówek
Burmistrz:
Wiesława Kwiatkowska
Kontakt:
Tel: 22 758-30-61
Fax: 22 755-81-20
e-mail: miasto@milanowek.pl