milanowek.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Milanówek www.milanowek.pl
Straż Miejska strona główna 
Rejestry
 
WYKAZ WPROWADZONYCH EWIDENCJI, REJESTRÓW I KSIĄŻEK
W STRAŻY MIEJSKIEJ W MILANÓWKU


Lp.

Nazwa zbioru ewidencji

1.

E-mandat – ewidencja interwencji Straży Miejskiej

2.

Ewidencja – Książka Protokoły przebiegu służby (miesięczne)

3.

Ewidencja wystawionych mandatów karnych

4.

Ewidencja wystawionych opłat dodatkowych w Strefie Płatnego Parkowania

5.

Ewidencja wystawionych wezwań dla kierowców

6.

Ewidencja – Książka zdarzeń monitoringu wizyjnego miasta Milanówka

6.

Ewidencje spraw CEPIK

7.

Ewidencja – Wykaz pobranego sprzętu Ekopatrolu

8.

Książki użycia pojazdów służbowych

9.

Ewidencja – Książka użytych środków przymusu bezpośredniego

10.

Księga korespondencyjna

11.

Książki druków ścisłego zarachowania

12.

Książka środków trwałych i wyposażenia

13.

Rejestr Wniosków o ukaranie przesłanych do sądu

14.

Ewidencja delegacji służbowych

15.

Rejestr kart PRD-5

16.

Rejestr odholowanych pojazdów

17.

Rejestr „Notatników służbowych”

18.

Rejestr „Legitymacji służbowych”

19.

Rejestr „Upoważnień do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym”

20.

Rejestr „Upoważnień do wykonywania kontroli ruchu drogowego”

21.

Rejestr „Upoważnień do sprawowania kontroli w zakresie ochrony środowiska przed odpadami”

22.

Rejestr „Zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne”

23.

Rejestr urlopów

24.

Rejestr zwolnień lekarskich

25.

Rejestr przyjętych i zwolnionych pracowników

26.

Rejestr wypadków przy pracy

27.

Ewidencja wydanych sortów mundurowych

28.

Rejestry finansowo-księgowe
 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2014-02-28 10:51:06 | Data modyfikacji: 2014-02-28 15:13:18.

Zobacz:
 Informacja o jednostce .  Struktura organizacyjna .  Komendant .  Przewodnik  .  Monitoring .  Akty prawne .  Budżet .  Sprawozdania majątkowe .  Sprawozdania z działalności .  Oferty pracy .  Rejestry .  Kontakt .  Zamówienia publiczne/przetargi . 
Data wprowadzenia: 2014-02-28 10:51:06
Data modyfikacji:
Opublikowane przez: test test
  Biuletyn Informacji Publicznej - milanowek.bip.gmina.pl