milanowek.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Milanówek www.milanowek.pl
MCK strona główna 
Informacje o jednostce
 

Milanowskie Centrum Kultury to instytucja kreująca życie kulturalne i krzewiąca ruch artystyczny.

Głównym celem działalności MCK jest edukacja dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury i sztuki, zarówno profesjonalnej jak i amatorskiej, w projektach i programach o zasięgu lokalnym, miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Służy mieszkańcom w rozwijaniu ciekawości świata, twórczej wyobraźni i zaspokajaniu naturalnej potrzeby aktywności.

Różnorodne formy aktywności artystycznej: wystawy, koncerty, festiwale, imprezy plenerowe, warsztaty,przeglądy, a także wieczorki, bale i zabawy, pokazy, spotkania - są wyrazem zaangażowania w tworzenie atrakcyjnego, nowoczesnego ośrodka dostępnego szerokiemu i zróżnicowanemu gronu odbiorców oraz przyjaznemu twórcom i artystom.

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2014-02-24 12:46:20.

Zobacz:
 Informacje o jednostce  .  Struktura organizacyjna .  Zamówienia Publiczne / Przetargi  .  Dyrekcja .  Akty prawne  .  Sprawozdania z działalności .  Cennik . 
Data wprowadzenia: 2014-02-24 12:46:20
Opublikowane przez: test test
  Biuletyn Informacji Publicznej - milanowek.bip.gmina.pl